Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční Shromáždění za rok 2014 konané dne 21.1.2016

Vážená  paní, vážený pane,
dovolujeme  si Vás  pozvat  na výroční  schůzi  Shromáždění  společenství  vlastníků  za rok 2014,  kterou  svolává  Výbor  společenství  ve smyslu platných  Stanov  z 8. června  2011 a §1207 odst. 1 Zákona  č.89/2012 Sb., Občanský  zákoník ve znění pozdějších  předpisů.
Datum a čas  konání:
Místo konání:
21.  ledna 2016  od 19:30 hod.  (předpokládané  ukončení  cca 21:00  hod.)
místnost,velké sušárny" v suterénu domu  Jiránkova  1138  (vpravo  od  výtahu)
Program  (bližší  informace  v kanceláři Výboru  SVJ v úředních  hodinách):
1. přivítání  a prezence členů  společenství  a registrace  hlasů
2. změny  v členství  SVJ  (noví členové  SVJ)
3. informace  o Výboru SVJ a kontrolní komisi (složení;  fungování; úřední  hodiny;  kontakty;  návrh  a volba nových členů;  výroční  zprávy)
4. informace o provozně-technické  a ekonomické  správě  domu (informace o ekonomické a technicko-provozní  správě)
5. schválení výročních  zpráv  za rok 2014  (Výroční  zpráva  o činnosti  SVJ, Výroční  zpráva  o hospodaření SVJ a Výroční  zpráva  kontrolní komise  za rok 2014)
6. informace o činnosti  a hospodaření  SVJ v průběhu  roku  2015  (v'ýsledky  technické správy;  výběrová řízení  a rekonstrukce  domu;  výsledky  ekonomické  správy  - příjmy, výdaje, dlužníci)
7. rekonstrukce  výtahů  (výběrové řízení;  začátek a průběh praci; změna  smlouvy  o servisu  výtahů)
8. plán  činnosti,  investic  a rekonstrukcí na rok 2015  ( !!! Shromáždění  vlastníků  14.3.2016  od 18:30 hod.!!!  - schvalování nových Stanov  a domovního řádu,  předpokládaná  Výroční  schůze za  rok 2015)
9. různé,  náměty,  návrhn  diskuze  a akuální problémy v domě


Podle  Stanov  z 8. června 2011  je Shromáždění schopné usnášení,
jen pokud jsou přítomni čIenové,  kteří mají  většinu hlasů.
Hlasovací právo  mají  pouze  vlastníci bytových  jednotek  domu  Jiránkova  1138 nebo  osoby pověřené Plnou mocí  k zastupování, bez nutnosti  úředního ověření podpisu  zmocnitele.  Zmocněný  zástupce  se bude prokazovat  dokladem totožnostiv případě, že  nejde  přímo o přítomného člena společenství

Praha 21. prosince  2015

Příloha: Pozvánka na SSV 21.1.2016