Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční Shromáždění za rok 2014 - 21.1.2016

21. 12. 2015

Vážená  paní, vážený pane,
dovolujeme  si Vás  pozvat  na výroční  schůzi  Shromáždění  společenství  vlastníků  za rok 2014,  kterou  svolává  Výbor  společenství  ve smyslu platných  Stanov  z 8. června  2011 a §1207 odst. 1 Zákona  č.89/2012 Sb., Občanský  zákoník ve znění pozdějších  předpisů.
Datum a čas  konání:
Místo konání:
21.  ledna 2016  od 19:30 hod.  (předpokládané  ukončení  cca 21:00  hod.)
místnost,velké sušárny" v suterénu domu  Jiránkova  1138  (vpravo  od  výtahu)
Program  (bližší  informace  v kanceláři Výboru  SVJ v úředních  hodinách):
1. přivítání  a prezence členů  společenství  a registrace  hlasů
2. změny  v členství  SVJ  (noví členové  SVJ)
3. informace  o Výboru SVJ a kontrolní komisi (složení;  fungování; úřední  hodiny;  kontakty;  návrh  a volba nových členů;  výroční  zprávy)
4. informace o provozně-technické  a ekonomické  správě  domu (informace o ekonomické a technicko-provozní  správě)
5. schválení výročních  zpráv  za rok 2014  (Výroční  zpráva  o činnosti  SVJ, Výroční  zpráva  o hospodaření SVJ a Výroční  zpráva  kontrolní komise  za rok 2014)
6. informace o činnosti  a hospodaření  SVJ v průběhu  roku  2015  (v'ýsledky  technické správy;  výběrová řízení  a rekonstrukce  domu;  výsledky  ekonomické  správy  - příjmy, výdaje, dlužníci)
7. rekonstrukce  výtahů  (výběrové řízení;  začátek a průběh praci; změna  smlouvy  o servisu  výtahů)
8. plán  činnosti,  investic  a rekonstrukcí na rok 2015  ( !!! Shromáždění  vlastníků  14.3.2016  od 18:30 hod.!!!  - schvalování nových Stanov  a domovního řádu,  předpokládaná  Výroční  schůze za  rok 2015)
9. různé,  náměty,  návrhn  diskuze  a akuální problémy v domě


Podle  Stanov  z 8. června 2011  je Shromáždění schopné usnášení,
jen pokud jsou přítomni čIenové,  kteří mají  většinu hlasů.
Hlasovací právo  mají  pouze  vlastníci bytových  jednotek  domu  Jiránkova  1138 nebo  osoby pověřené Plnou mocí  k zastupování, bez nutnosti  úředního ověření podpisu  zmocnitele.  Zmocněný  zástupce  se bude prokazovat  dokladem totožnostiv případě, že  nejde  přímo o přítomného člena společenství

Praha 21. prosince  2015

Příloha: Pozvánka na SSV 21.1.2016