Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rekonstrukce a revitalizace výtahů - hlasování "per rollam"

31. 3. 2015

Vážení vlastnící jednotek,

dle §1210 odst. 1 zákona 89/2012 Sb. jako předseda Výboru SVJ vyhlašuji hlasování mimo zasedání (tzv. "per rollam"). Na základě §1211 - §1212 Zákona č.89/2012 Sb. stanovuji následující kritéria:

 

Návrh:

"Svým podpisem závazně vyjadřuji SVÉ stanovisko k návrhu předsedy VSVJ na rekonstrukci a revitalizaci obou výtahů a výtahových šachet (předpoklad do konce roku 2015, firma bude vybrána dle pravidel výběrových řízení)."

 

Důvody návrhu:

Končící životnost obou výtahů, značná poruchovost, nerentabilní náklady určené na opravu, v blízké době nesplnění parametrů ČSN.

 

Podklady pro posouzení:

Podklady byly podány všem vlastníkům písemně dne 1. 3. 2015 (komparační tabulka nabídkových listů - viz Příloha 1 Pozvánky na SSV konaného dne 18. 3. 2015). Veškeré podklady lze též vyžádat v kanceláři Výboru SVJ v době úředních hodin (každý čtvrtek 19:00 - 20:00 hod.).

 

Lhůta pro vyjádření:

Dle §1211 Zákona č. 89/2012 Sb. je lhůta určená pro vyjádření stanovena na dobu 15 dní (t.j. od 6. 4. 2015 do 20. 4. 2015 včetně).

 

Kritéria platnosti:

K návrhu v plném znění se vyjadřuje sám vlastník bytové jednotky na listině, kde stvrdí vlastnoručním podpisem své stanovisko a uvede plné datum (tzn. den, měsíc, rok). Rozhodnutí je přijato většinou hlasů všech vlastníků jednotek (dle jednotlivých podílů).

 

V Praze dne 31. 3 2015

 

Předseda Výboru SVJ

Mgr. Martin Beňo

 

Hlasování "per rollam"